Privacitat


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

UBICUMCUE, S.L. informa d’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal sobre la seva política de protecció de dades.

UBICUMCUE, S.L. es reserva el dret a modificar la present política, informant previament dels canvis que es produeixin a traves d’aquest avís.

Cookies

UBICUMCUE, S.L. informa que aquest lloc web utilitza cookies, per més informació fer click a la política de cookies.

Formularis o missatges

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a UBICUMCUE, S.L. perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per respondre la seva petició i informar sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

Les dades personals que vostè faciliti han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

UBICUMCUE, S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

En particular, UBICUMCUE, S.L. garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i, si s’escau, la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

UBICUMCUE, S.L. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic ubicumcue@ubicumcue.com o de comunicació escrita dirigida a UBICUMCUE, S.L., Av. Diagonal, esc. A, 5è-1ª , 08006 de Barcelona.