Annex privacitat


L’informem que les seves dades personals que ens pugui facilitar al posar-se en contacte amb UBICUMCUE, S.L., seran incorporades en un fitxer titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de contactar amb vostè per respondre la seva petició i informar sobre els serveis d’UBICUMCUE, S.L., mitjançant correu postal, correu electrònic i/o fax. Si no desitja rebre informació sobre els serveis d’ UBICUMCUE, S.L. marqui la casella habilitada a aquest efecte.

En tot cas, vostè té dret a accedir a la informació recopilada, si és errònia o cancel·lar així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a UBICUMCUE, S.L.  Av. Diagonal, 472, esc. A, 5è-1ª, 08006 de Barcelona o mitjançant ubicumcue@ubicumcue.com