Avís Legal


UBICUMCUE, S.L., és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32076, Foli 9, Full B-201629, inscripción 1ª , aquesta societat és titular del nom de domini www.ubicumcue.com

Adreça:
Av. Diagonal, 472, esc. A, 5è-1ª
08006 BARCELONA
T. 932.044.900 / F. 932.057.156
ubicumcue@ubicumcue.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament per els usuaris.

UBICUMCUE, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2013, UBICUMCUE, S.L., ubicumcue.com. Tots els drets reservats.

Aquest lloc web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de UBICUMCUE, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús UBICUMCUE, S.L., quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització de UBICUMCUE, S.L.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

UBICUMCUE, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

UBICUMCUE, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

UBICUMCUE, S.L. no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de UBICUMCUE, S.L. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major. La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, UBICUMCUE, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs del contingut , la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar UBICUMCUE, S.L. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims. UBICUMCUE, S.L. no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari. UBICUMCUE, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i UBICUMCUE, S.L. es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i UBICUMCUE, S.L. ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, Espanya.